ARBURG OBNOVA

Projekat obnove Arburg mašine nastao je kao ideja firme MT Port d.o.o. Kakanj, nakon oštećenja elektronike mašine od strane glodara.

Investitor je prihvatio idejno rješenje projekta te je naš tim pristupio razradi kompletnog projekta i realizaciji istog.

MT Port je na osnovu prethodnih znanja iz oblasti servisiranja i opravke mašine, te na osnovu elektroničkih i hidrauličnih shema mašine izradio novu elektroniku upravljanja. Ista je bazirana na Schneider Electric MODICON PLC uređaju, prilagođenu trenutnim instalacijama mašine.

Po izradi projekta novih električnih shema, pristupilo se implementaciji, paralelno sa izradom programa rada i interefejsa za upravljanje mašinom. Sam interfejs je napravljen na HMI uređaju osjetljivom na dodir, čime je poboljšana preciznost mašine kao i samo dekodiranje grešaka. Kompletan korisnički interfejs je urađen na lokalnom jeziku i potpuno prilagođen radi lakše upotrebe od strane radnika.

Osim što je ovom obnovom napravljena nova elektronika upravljanja, također se iskoristila prilika da se pregledaju i servisiraju druge mehaničke i hidraulične komponente. Kao rezultat smo dobili potpuno savršen rad mašine. Na mašini je unaprijeđeno nekoliko aspekata kao što su:

  • kontrole grijača i hlađenja ulja,
  • preciznost pri kontroli pritiska rada,
  • komunikacija na ethernet protokolu za uvid u statistiku proizvodnje,
  • otpornost na padove napona u mreži,
  • korektovan faktor snage za maksimalnu energetsku efikasnost.

MT Port d.o.o. Kakanj se ponosi projektom jer je uspio da riješi problem koji je investitor predstavio vezano za mašinu, a koji je po završetku projekta bio zadovoljan.

Ovim putem MT Port d.o.o. Kakanj želi da se zahvali investitoru na ukazanom povjerenju.

 

Projekat završen: Maj 2020
Lokacija: Kakanj, Bosna i Hercegovina
Vrijednost: €4.525,00
Investitor: Sim Komerc d.o.o.
bs Bosnian
X